Byt till ett mer miljövänligt tak på ditt hus

När det är dags att byta tak på ditt hus kan du med fördel titta på hållbara alternativ. Idag blir det allt vanligare att byta ut taket till antingen ett sedumtak eller till och med grästak. Fördelarna med de olika miljövänliga taken är många. Läs mer här för att hitta inspiration och information om miljömedvetna tak.

Isolering och ljuddämpning

Med hjälp av sedumtak eller grästak kan du minska bullret in i ditt hem. Växterna som du har på ditt tak har en naturlig ljuddämpning och hjälper oönskade ljud att stanna utanför ditt hem. Ett sedumtak är inte alltså bara miljövänligt utan även ljuddämpande. Samtidigt har den här typen av tak även förmågan att bidra med extra isolering.

Grönt är skönt

Sist men inte minst är sedumtak eller grästak något som tilltalar dig som föredrar en naturlig estetik. Det är snyggt och du kan välja att plantera olika växter tillsammans med ditt tak. Ett annars ganska grått hem kan lyftas till skyarna med ett grönt tak. Om du skulle skaffa dig ett grästak är det grönt i dubbel bemärkelse. Du är både grön i ditt konsumerande men också i hur du bor.

About

View all posts by