Viktigt med sanering av asbest

Tack vare asbestens höga hållfasthet och smidighet, värmebeständighet och goda ljud- och värmeisolerande förmåga har asbest använts i byggen förr. På den tiden byggde man ofta med asbestcement, eller eternit som man också kallar det. Det kan även finnas i ventilationen, bakom kaklade väggar och under plastmattor.

På senare år har man kommit fram till att asbest är ett farligt ämne att andas in för människor, vilket gjort att det idag är förbjudet att använda. Eftersom eternit var så vanligt förr så finns det idag fortfarande många hus som innehåller asbest. Så länge materialet är helt och står orört är det ingen fara, men om du till exempel ska renovera eller om någonting med asbest gått sönder i fastigheten blir det problem.

Anlita experter för borttagning av asbest

Det är farligt att hantera asbest. När man bearbetar eller river ner någonting som innehåller asbest frigör man asbestfibrer i luften. De är väldigt tunna och kan därför sväva runt under en mycket lång tid. Inandning av asbestfibrer kan det leda till allvarliga lungsjukdomar och i värsta fall cancer.

Därför är det viktigt att du inte gör något själv om du har eller misstänker asbest i ditt hem. Istället ska du alltid anlita experter inom området som kan ta bort det på ett fackmannamässigt och säkert sätt.

About

View all posts by