Sortera mera

Återvinna grön jordSvenskar ansvarar för ca 500 kg sopor var per år. Vi behöver minska den summan för att vi ska göra mindre åverkan på vår jord, få en renare framtid och spara på våra resurser.Det finns väldigt hårda restriktioner för hur vi får hantera byggavfall när vi ska riva byggnader (som du kan läsa mer om här) eller hur vi ska hantera företagets avfall eller när något utsläpp skett vilket exempelvis företaget RGS90 är experter på. Men inte alla vet att deras egna hushållssopor kan innehålla både farliga och dyrbara ämnen, alla vet inte heller att det faktiskt är ett lag brott att inte sortera sina sopor. Genom att följa rekommendationer för hur saker ska återvinnas så kan det mesta tas om hand på och då skyddas vi människor och vår miljö. Dessutom sparar vi på våra resurser vilket inte är oändliga.Mycket av det vi framställer tar också väldigt många år för naturen att bryta ner, som till exempel: Plast – 450 år

  • Glas – 1 miljon år
  • Aluminium – 500 år
  • Plastbestruket papper – 5 år
  • Cigarettfimpar – 5 år
  • Papper – 6 månader

Det absolut viktigaste att sortera är det farliga avfallet, det som är giftigt, frätande, miljöfarligt, smittförande, brandfarligt eller cancerframkallande vilket till exempelvis handlar om lösningsmedel, batterier, växtskyddsmedel, elektriska produkter, läkemedel och färger. Den vanliga förbränningsanläggningen som dina vanliga sopor hanterar klara inte av att oskadliggöra detta farliga avfall därför riskeras det att spridas ut i naturen om du inte sorterar detta avfallet rätt. Kommer de ut i miljön är det mycket svårt att få bort. Man förstår inte alltid hur farligt ett ämne kan vara för oss och naturen. Till exempel så räcker det med en tesked kvicksilver för att totalt förgifta en medelstor svensk sjö och idag så finns det 50 000 svenska sjöar som det är högre halt av kvicksilver än vad som räknas som en acceptabel nivå. Detta är en av de farligaste miljögifterna vi har och kan skada det centrala nervsystemet och våra njurar och det lagras i kroppen och förgiftar också våra avkommor. Och vi har flera andra metaller som stannar kvar i vår natur och förgiftar den och allt levande i den under mycket lång tid framöver. Därför är det extra viktigt att sortera sitt farliga avfall.Kommunen är skyldiga att ta hand om våra sopor på ett miljömässigt riktigt sätt, de är också skyldiga att ha en renhållningsplan och en avfallsplan som ska underlätta för oss konsumenter att hantera vårat hushållsavfall. Som privatperson är man skyldiga att sortera sitt elavfall, batterier, returpapper, förpackningar och grovsopor och fler och fler kommuner uppmuntrar till att kompostera genom att inför ett särskilt kärl för detta och förmånligare avgifter om man komposterar sitt matavfall. Konsumenter kan också i större utsträckning också köpa mera begagnat, laga saker som går sönder och försöka undvika onödigheter som till exempel produkter som har dubbla förpackningar och på så vis påverka de som framställer dem och på så sätt också göra en insats för miljön.

About

View all posts by