Rent vatten – en förutsättning för liv

VattenVatten är en förutsättning för liv, det har nog de flesta av oss fått lära oss ända sedan barnsben. Men varför är den genomskinliga vätskan egentligen så viktig och hur viktigt är det att den är ren?

Livets källa och mänsklighetens ödesmateria

Ja så fint beskriver Guy Heyden, forskare vid Göteborgs universitet vattnets betydelse i våra liv. Han menar att den som använder uttrycket ”bara vanligt vatten” egentligen är ute och cyklar eftersom vatten är så mycket mer än bara något som kommer ut ur våra kranar. Det är en avancerad molekyl, vilken Heyden menar inte ens den moderna kvantfysiken helt och hållet lyckats kartlägga.Den mängd vatten som finns på jorden är konstant, det blir varken mer eller mindre oavsett vad som händer. Däremot så blir vi allt fler här på jorden, vilket innebär att det blir mindre och mindre vatten som skall fördelas till fler och fler människor. Eftersom vatten förutom livnär oss, också är ett mycket bra lösningsmedel, så blir vattnet förr eller senare förorenat, vilket i en del länder redan är ett stort problem eftersom människor inte har tillgång till rent vatten och därför inte kan leva. På sikt är förstås detta ett globalt problem som måste lösas.

Rent vatten

För att vårt liv ska kunna fortgå måste vi således komma till kunskapen om hur vi dels kan få vattnet att räcka till för alla människor och dels så måste det kunna renas på ett effektivt sätt för att kunna konsumeras. Här i Sverige kan vi väl tänkas vara lyckligt lottade både för att vi har rent vatten i många av våra sjöar, men även för att vi enkelt kan sätta in olika varianter av vattenreningsfilter för att rena eventuellt orent vatten. Men i ett globalt perspektiv så är det en stor fråga och ett problem som måste lösas – vattnet är som Heyden säger, ödesmateria.

About

View all posts by