Hållbart skogsarbete är vägen framåt

shutterstock_188380715

I takt med en växande miljömedvetenhet och större kunskap om mänsklig påverkan skiftar tankesätten inom många områden. Det är inte bara privatpersoner, utan också företag som börjar hantera hänsyn till miljöaspekter som en självklar del av vardagen.

Skogsbruket utgör inget undantag. Eftersom kopplingen till naturen är så uppenbar för denna bransch kan man kanske tro att gröna åtgärder omsätts på ett just naturligt sätt. Men även fast strävan efter en hållbar verksamhet är den enda vägen framåt finns det många aktörer som verkar ha kört fast i de gamla hjulspåren. Samtidigt visar allt fler företag, både små och stora, att en modern företagsfilosofi, innovativa lösningar och nytänkande samarbetspartners är nödvändiga för att hänga med i utvecklingen.

Kortsiktig, överdriven exploatering hör gårdagen till. Idag har skogsbrukare tillgång till mer information och bättre kunskap än för några år sedan. I många fall upplever man dessutom även effekterna av tidigare skogsarbete – ibland i form av negativa konsekvenser. Tillvägagångssätt som bortser från det egna företagets roll i samhället och ansvar för miljön är inte längre förenliga med modernt företagsdrivande. En fraktion skogsägare består dessutom av sådana som strävar efter självförsörjande, och som utifrån denna utgångspunkt bidrar med nyttiga impulser och djärva frågor till branschens diskussion. Men även mer konventionella firmor betonar att engagemanget för hållbart skogsbruk är en inspirationskälla, inte ett hinder. Exempelvis tillverkar Komatsu fordon med miljötänk som självklar grund.

Bedriver man sin verksamhet enligt långsiktig planering kan man faktiskt gynna naturen genom balanserad avverkning. De positiva effekterna gäller inte bara befintliga växter och djurliv på land och i vattendrag, utan bidrar även till ökad artrikedom. Till och med landskapsbilden kan förbättras som ett resultat av sådant skogsarbete. Som mindre företag kan detta kännas avlägset. Eventuella negativa följder av den egna verksamheten kanske uppfattas som försvinnande små jämfört med större firmors. Men det är om möjligt ännu viktigare för små aktörer att hålla sig i framkanten av utvecklingen. Och precis som i naturen är alla delar i kretsloppet avgörande för helheten.

 

About

View all posts by