Miljövänligt papper

shutterstock_389559451Vi använder allt mindre papper idag, men till vissa saker måste det fortfarande finnas som tex böcker och till kontrakt av olika slag. Papper tillverkas av förnyelsebar råvara och är i sig en bra produkt på det viset. Men det är på vägen från rotat träd till papper som miljöpåverkan är stor.Det finns några olika skogscertifieringar och spårbarhet som tillämpas inom skogsbruket. FSC, PEFC och CoC som alla främjar ett anvsarsfullt skogsbruk. Papper brukar som bekant blekas, men det finns chlorine fria alternativ för detta ändamål.Många pappersproducenter certifierar sig och på så vis visar att dom systematiskt och aktivt arbetar för en miljöanpassad verksamhet. ISO 14001 är ett exempel på detta och är en internationell miljösstandard och.Vill du handla miljövänligt papper så kan du titta efter miljömärkningar som kan finnas. Norden använder sig utav Svanen märkning och för att få bli Svanen märkt granskas varans miljöpåverkan under hela sin livscykel. Inom EU hittar vi även EU Ecolabel som ser till varans vatten och luft påverkan liksom miljön och den tittar också den på produktens hela livscykel.

About

View all posts by